Program Agroenergia

Realizujemy przedsięwzięcia z Programu Agroenergia

Dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii w obszarze rolnictwa

Zdobądź dofinansowanie w wysokości 60.000 zł

 

Informacje o Programie:

Celem programu Agroenergia jest przede wszystkim zwiększenie produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w obszarze rolnictwa. 

Program rozpoczął się 1.10.2021r. i trwać będzie do 2027 roku lub do rozdysponowania środków.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy w zakresie 10-50 kWp,
  • zakup i montaż pomp ciepła o mocy w zakresie 10-50 kW,
  • zakup i montaż instalacji wiatrowych o mocy w zakresie 10-50 kW,
  • zakup i montaż instalacji hybrydowych tj. instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła lub elektrowni wiatrowej z pompą ciepła.
Dodatkowo, w ramach Agroenergii dotacji podlega zakup magazynu energii towarzyszącemu instalacji fotowoltaicznej, wiatrowej lub hybrydowej.

Kto w takim razie może skorzystać z dofinansowania?

Beneficjentem Programu „Agroenergia” jest:

 • Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne
 • Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Wysokość dofinansowania

 
 • Dla instalacji o mocy  od 10 do 30 kW do 20 %, nie więcej niż 15 000 zł,
 • Dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW do 13%, nie więcej niż 25.000 zł,
 • Budowa instalacji hybrydowej podlega dofinansowaniu obu urządzeniom, przewidziany jest dodatek w wysokości 10.000zł

Wniosek złożony przed rozpoczęciem inwestycji

do 60 tysięcy zł dofinansowania

Agroenergia nie może być łączona z ulgą inwestycyjną

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat idealnego rozwiązania dla Twojego gospodarstwa rolnego? Wypełnij krótki formularz i zamów darmową konsultację. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu dwóch dni roboczych.