Jak popularność fotowoltaiki wpłynęła na transformację energetyczną?

Fotowoltaika, net-billing, instalacje fotowoltaiczne

Gospodarstwa domowe w ostatnich latach odegrały główną rolę w transformacji energetycznej Polski. Mowa tutaj o mikroinstalacjach, czyli mocy zainstalowanej nieprzekraczającej 50kWp. Chociaż zapotrzebowanie na moc dla domów znajduje się w większości w dolnym progu (do 10kWp,) to silnie zwiększająca się ilość przyłączanych mikroinstalacji wpłynęła na 80% udział rynku względem zainstalowanej mocy ogółem. 

 

Intensywny wzrost popularności fotowoltaiki w Polsce doskonale prezentują statystyki z ubiegłych lat. 

 

Polacy z pewnością pokochali technologię fotowoltaiczną

O technologii słonecznej w Polsce można powiedzieć, że jest stosunkowo nowością. Jest ona bowiem obecna w kraju od dekady. Początek zwiększającego się zainteresowania przypada na przełomie 2018/19 roku. Wpływ na to miało uruchomienie programu „Mój Prąd” oraz obowiązujący system net-metering. 

Końcem roku 2019 łączna zainstalowana moc pochodząca z systemów fotowoltaicznych osiągała 1316,5 MW. Rok później nastąpiło potrojenie się mocy, która na koniec 2020 wynosiła aż 3730,8 MW. Kolejny rok przyniósł zmiany. Informacje o transformacji systemu net-metering na net-billing pobudziło inwestorów do szybszej decyzji o zakupie. Końcem roku 2021 całkowita zainstalowana moc pochodząca z energii słonecznej osiągnęła wielkość 7,6 GW. Z czego 6 GW należy do zgłoszonych mikroinstalacji o mocy nieprzekraczającej 50kWp. W maju 2022r. łączna moc z instalacji fotowoltaicznych osiągnęła 10,2GW. Z pewnością jest to sukces. Do niedawna cała energia pochodząca z OZE wynosiła 10GW. Dziś o takich wartościach mówimy tylko w kontekście energii słonecznej. Fotowoltaika zyskując popularność, w ciągu kilku lat osiągnęła 52% udziału z całej energii pozyskiwanej z OZE, a jej moc jest niemal dwukrotnością największej w Europie i piątej co do wielkości na świecie elektrowni Bełchatów. 

Przyszłość fotowoltaiki w Polsce

Wartym spostrzeżenia jest również osiągnięcie progu przewidzianego w „Polityce Energetycznej Polski do 2040r.”, gdzie osiągnięcie 5-7GW mocy pochodzącej ze Słońca w Polsce osiągniemy w 2030r, a 10-16GW w 2040r. Aktualne prognozy szacują, że do 2030 roku łączna moc pochodząca z instalacji fotowoltaicznych osiągnie 28,5GW. 

 

Statystyki jasno ukazują, iż dotąd inwestorami w fotowoltaikę były głównie gospodarstwa domowe, rolnicy oraz właściciele małych firm. Aktualnie prognozuje się, że zainteresowanie fotowoltaiką zmieni swój kierunek, odchodząc od dużego popytu na mikroinstalacje, wzrost przewiduje się względem małych instalacji fotowoltaicznych czy inwestycji w farmy fotowoltaiczne.

 

Czytaj również: Fotowoltaika w firmie