Autokonsumpcja energii z fotowoltaiki-
jak ją zwiększyć?

Fotowoltaika

Czym jest autokonsumpcja?

Energia powstająca z instalacji fotowoltaicznej w pierwszej kolejności zasila wewnętrzną instalację budynku. Procentowy udział energii bezpośrednio zużytej względem wytworzonej energii określa autokonsumpcję.

Profil autokonsumpcji jest zróżnicowany. W przypadku przedsiębiorstw, energia wytworzona jest w dużym stopniu lub całości zużywana na bieżące potrzeby maszyn. Inaczej sytuacja wygląda w budynkach mieszkalnych, gdzie w trakcie największej produkcji osoby zamieszkujące przebywają poza domem.  

 

 

Dlaczego autokonsumpcja jest tak ważna?

Energia wytworzona i bezpośrednio zużyta jest pozbawiona wszelkich opłat związanych z przesyłem, nie podlega rozliczeniu z Operatorem ani na zasadzie wartości ilościowej ani pieniężnej, więc stanowi największy zysk dla wytwórcy, ponieważ ogranicza pobór prądu z sieci. Jest to czysta energia w 100% wytworzona z OZE. W Polsce najwięcej energii pochodzącej ze Słońca produkują domy jednorodzinne. Z uwagi na to, że zużycie energii w trakcie produkcji jest niskie, większość przesyłana jest dalej, obciążając jednocześnie sieć elektroenergetyczną. Skutkiem tego jest podwyższenie napięcia dostarczanego do budynku, a finalnie wyłączenie się falownika. Pobór prądu w godzinach, w których generacja energii jest największa ogranicza wystąpienie odchyleń, stabilizując pracę zarówno mikroinstalacji jak i sieci do której przyłączony jest budynek. 

 

Jak zwiększyć autokonsumpcję energii w domu? 

 W pierwszej kolejności należy przyjrzeć się swoim nawykom. Nie chcemy zwiększać zapotrzebowania energetycznego, a przenieść w czasie wykonanie zaplanowanych czynności. Urządzenia takie jak pralka czy zmywarka w większości posiadają możliwość opóźnienia lub zaplanowania cyklu. Podobnie w przypadku grzania ciepłej wody użytkowej, która latem w wielu polskich domach ogrzewana jest za pomocą grzałki elektrycznej. Zastosowanie regulatora czasowego ułatwi zmagazynowanie wytworzonej energii z instalacji fotowoltaicznej. 

 

Postaw na magazyn energii

Magazyny to urządzenia, które najefektywniej pomagają w zwiększeniu autokonsumpcji energii. Nawet małej pojemności akumulator poprawia ogólny profil konsumpcyjny i pozwala na korzystanie z własnej energii w czasie gdy panele nie produkują prądu, zasilając budynek zieloną energią nocą. Do magazynów energii przekonuje się coraz więcej gospodarstw domowych, czego dowodem jest zajęcie drugiego miejsca wśród wniosków o dofinansowanie do dodatkowych elementów w programie Mój Prad 5.0.