BAZA WIEDZY

Fotowoltaika

Fotowoltaika jest dziedziną nauki, zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię
elektryczną, czyli na prąd elektryczny poprzez wykorzystanie zjawiska fotowoltaicznego.

Panel fotowoltaiczny jest zbudowany z kilku do kilkunastu ogniw krzemowych krystalicznych.
Pojedyncze ogniwo może wygenerować prąd o mocy 1-6,97 W. Ogniwa te łączone są w moduły
fotowoltaiczne, w celu uzyskania maksymalnych efektów. Moduły te określane są również, jako
panele fotowoltaiczne, które najczęściej montowane są na dachach lub gruntach.

Roczny uzysk energii wynosi 1000 kWh z 1 kWp, jednak jest to zależne od umiejscowienia paneli
fotowoltaicznych oraz nasłonecznienia.

Panele fotowoltaiczne przekształcają energię słoneczną w energię elektryczną. Prąd stały, który
został wytworzony przepływa przez inwerter (falownik) i zostaje zamieniony w prąd przemienny, czyli
taki, który wykorzystujemy w domach.
Pozyskana energia elektryczna może być zużywana na bieżąco, magazynowana, a nawet
sprzedawana.

Zalety fotowoltaiki w porównaniu ze źródłami konwencjonalnymi to głównie:

  • całkowita ekologia,
  • brak zanieczyszczeń,
  • duża dostępność (promieniowanie słoneczne jest dostępne niemalże wszędzie!),
  • słońce to niewyczerpalne źródło paliwa

Ze względu na sposób wykorzystywania, instalacje dzielą się na dwa rodzaje:
a) On-grid – wyprodukowana energia jest przekazywana do sieci elektroenergetycznej.
b) Off-grid – wyprodukowana energia jest magazynowana w odpowiednich akumulatorach. Ten
system nie jest podłączany do publicznej sieci elektroenergetycznej.

Montaż instalacji dla domu jednorodzinnego powinien wynieść od jednego do kilku dni roboczych.
Czas montażu zależny jest między innymi od: wielkości instalacji, pokrycia dachu, czy choćby
warunków atmosferycznych.

Panele fotowoltaiczne mogą być montowane na dachach (optymalnie dach skierowany na południe,
nachylony pod kątem 35°), gruntach, własnych wysięgnikach, ogrodzeniach i innych strukturach.

Elementami instalacji fotowoltaicznej są panele (moduły), inwerter lub mikroinwertery, stelaż do
zamontowania paneli oraz okablowanie.

Instalacje fotowoltaiczne mogą uzyskiwać energię przy częściowym wystawieniu na słońce, korzystając z promieniowania rozproszonego i odbitego. Jednak sprawność instalacji wówczas spada. Dlatego najlepiej zamontować instalację tak, aby nie była ona zacieniona

Tak. Panele PV mają większą odporność na warunki atmosferyczne niż np. nowoczesne okna lub drewniane budynki. Zostały zaprojektowane aby wytrzymywać burze, gradobicia, silne wiatry, czy śnieżyce.

Panele fotowoltaiczne także zimą produkują prąd. Jednak zimą są mniej wydajne niż latem. Powodem tego są gorsze warunki atmosferyczne. Zimą dni są krótsze niż latem, mniej promieni słonecznych dociera na Ziemię oraz kąt padania promieni słonecznych jest inny niż latem.

Panele całkowicie pokryte śniegiem nie produkują energii. W miesiącach zimowych instalacja produkuje jedynie ¼ energii w stosunku do miesięcy letnich. Dlatego śnieg zalegający na dachu przez dwa miesiące (grudzień i styczeń) spowoduje spadek produkcji energii słonecznej zaledwie 6% w skali całego roku.

Panele fotowoltaiczne dobrej jakości mają około 25 lat gwarancji na spadek mocy. Po tym okresie ich produkcja będzie co najwyżej słabsza o 20% w stosunku do pierwszego roku.

Są to dwa całkowicie inne urządzenia. W obu przypadkach wykorzystywana jest energia słoneczna, jednak panele fotowoltaiczne służą do produkcji prądu, a więc zamieniają energię słoneczną na energię elektryczną. Natomiast kolektory słoneczne wykorzystują energię słoneczną do podgrzewania płynu (np. wody).

Właściciele mikroinstalacji są zwolnieni z opłaty za przyłączenie. Koszty te (montaż licznika dwukierunkowego oraz zabezpieczeń) leżą po stronie operatora.

Tak. Według obowiązującego prawa w Polsce, każda instalacja fotowoltaiczna musi zostać przyłączona przez operatora publicznej sieci energetycznej.  Właściciel instalacji zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyłączenie do sieci. Natomiast, operator ma obowiązek wykonanie przyłącza oraz podłączenie licznika dwukierunkowego w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku.  

Powietrzne Pompy Ciepła

Pompy ciepła o chłodniczym obiegu (podobnym np. do lodówek, zamrażarek) wykorzystują ciepło o niskiej temperaturze, aby wytworzyć ciepło o wyższej temperaturze. Takie ciepło wykorzystujmy do ogrzewania budynków, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz klimatyzacji pomieszczeń.

Pompa ciepła do wytworzenia ciepła wykorzystuje energię elektryczną (napędową). Istotne jest tutaj to, że energia elektryczna do tego celu jest wykorzystywana bardzo efektywnie. Dzięki zastosowaniu wymiennika ciepła, który pobiera darmową energię ze środowiska naturalnego skumulowaną w powietrzu i wodzie około 75% wytwarzanej energii to darmowa energia słoneczna.

Dobór urządzenia zależy głównie od rodzaju budynku i jego zapotrzebowania energetycznego.  Dla nowego budownictwa informacje na temat zapotrzebowania energetycznego są zazwyczaj łatwo dostępne. Można przyjąć, że dla nowych budynków z dobrą izolacją przyjmuje się zapotrzebowanie ok. 50 W/m2. Dla budynku energooszczędnego jest to około 15-30 W/m2. W budynkach starszego typu zapotrzebowanie szacuje się w oparciu o powierzchnię użytkową lub kubaturę budynku, a także docieplenie ścian i poddasza oraz technologię budowy.  Szacunkowo przyjmuje się zapotrzebowanie około 100 W/m2 dla starego budownictwa. Po ustaleniu wyżej opisanych wartości mnoży się je z powierzchnią użytkową budynku. Uzyskany wynik wyrażony w kilowatach (kW) określa całkowite zapotrzebowanie cieplne budynku.

Tak. Pompę ciepła można zamontować do istniejącej instalacji. Wymieniając kocioł węglowy na pompę ciepła pozbywamy się brudu w kotłowni i ciągłej obsługi kotła. Przy wymianie ogrzewania gazowego, bądź olejowego także można zamontować pompę ciepła, wpłynie to znacząco na redukcję kosztów eksploatacji.

Największym kosztem jaki trzeba ponieść przy ogrzewaniu pompą ciepła jest zakup urządzenia (powietrznej pompy ciepła). Początkowo koszt ten może przemawiać na niekorzyść pomp ciepła w stosunku do tradycyjnych źródeł ciepła. Jednak korzyści wynikające z efektywności tego urządzenia przemawiają za wyborem pompy ciepła.

Pompa ciepła należy do najtańszych eksploatacyjnie źródeł ciepła, ponieważ 75% energii uzyskuje z powietrza, a pozostałe 25% to energia elektryczna. Zatem szacuje się, że koszt ogrzewania domu jednorodzinnego pompą ciepła jest niższy o około 75% od tradycyjnego ogrzewania elektrycznego oraz 40% niższy od ogrzewania gazowego. Dodatkową zaletą tego ogrzewania jest możliwość zamontowania instalacji fotowoltaicznej, co zredukuje koszty ogrzewania niemal do zera.

Montaż pompy ciepła w głównej mierze jest zależny od stopnia skomplikowania instalacji, jednak zazwyczaj trwa około 3 dni.

Oczywiście! Takie połączenie pozwoli w sposób najbardziej efektywny cieszyć się ogrzewaniem pompą ciepła, wykorzystując do tego własny prąd.

Zdecydowanie tak. Większość pomp ciepła została zaprojektowana tak, aby samodzielnie ogrzać dom oraz ciepłą wodę użytkową.

Pompy ciepła są systemem grzewczym tak samo pewnym jak ogrzewania na paliwa kopalniane. Obecna technologia pozwala na projektowanie układów monowalentnych z pompą ciepła. Dzięki temu, nawet przy dużych mrozach nie potrzeba dodatkowego źródła ciepła.

Bufor to nie to samo co zbiornik c.w.u. Jest to zbiornik zapewniający pompie ciepła odpowiedni zład wody w instalacji c.o. do stabilnej pracy, a także gromadzi rezerwę ciepła potrzebną do odszraniania jednostki zewnętrznej powietrznej pompy ciepła. Bufor najlepiej sprawdza się w instalacjach wykonywanych w starszych domach (termomodernizowanych) posiadających instalację grzejnikową.

Tak. Poza ogrzewaniem budynków zimą, pompy ciepła także chłodzą latem. Powietrzne pompy ciepła są do tego przystosowane, a uruchamianie chłodu jest bardzo proste.

Tak. Można uzyskać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze przy wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe. Według zmian obowiązujących od maja 2020 roku można uzyskać dofinansowanie do 60% na ogrzewanie pompą ciepła.

Folie Grzewcze

Ogrzewanie podczerwienią to nowoczesne folie grzewcze. Składają się one z 11 warstw, a przy tym ich grubość wynosi zaledwie 0,4 mm. Najważniejszym elementem folii jest tkanina wytworzona z włókien węglowych i pasty karbonu. To właśnie ta warstwa jest elementem grzejnym folii.

Ciepło wytwarzane przez folie ogrzewa naszą podłogę, ściany i sufit, które to oddają ciepło do pomieszczenia. Inaczej mówiąc, powietrze nagrzewa się od nagrzanych przedmiotów.

Ogrzewanie podczerwienią to jedno z najzdrowszych rodzajów ogrzewania, polecane osobom borykającym się z alergią czy astmą. Przy tym typie ogrzewania kaloryfery nie są potrzebne, a to na nich gromadzi się najwięcej trudnego do usunięcia kurzu. Kolejnym elementem innych systemów grzewczych, który generuje zabrudzenia, jest piec. Przy systemie Red Snake jego montaż jest zbędny.

Warto również wiedzieć, że prąd, który jest potrzebny do zasilenia folii grzewczych, może pochodzić z instalacji fotowoltaicznej, dzięki czemu korzystając z odnawialnych źródeł energii, dbamy o środowisko. Tym samym ograniczamy produkcje smogu, który jest niebezpieczny dla życia i zdrowia wszystkich domowników oraz naszego otoczenia.

Miejsce montażu folii grzewczych uzależnione jest od potrzeb oraz preferencji Klientów. Znaczenie ma m.in. różnica cenowa. Koszt montażu folii Red Snake na suficie jest niższy od montażu w podłodze. Wynika to ze znacznie mniejszego zużycia materiału. Nie wpływa to jednak na działanie folii. Rozkład temperatury w pomieszczeniach zarówno przy folii umieszczonej w suficie, jak i tej w podłodze będzie porównywalny.

Podczas przerwy w dostawie prądu żadne źródło ogrzewania nie będzie działać, bez względu czy będą to np. folie grzewcze, pompa ciepła, piec gazowy, ponieważ każde z nich jest zasilane przez energię elektryczną. Oczywiście budynek od razu się nie wychłodzi, bo nagrzane przedmioty nadal będą oddawać ciepło.  W przypadku awarii prądu ważna jest również dobrze wykonana izolacja budynku, aby komfortowa temperatura utrzymywała się dłużej.

Tak. System folii grzewczych świetnie sprawdza się przy niskich temperaturach. Istotne jest jednak dobra izolacja domu. Gdy ciepło nie będzie uciekać przez mostki termiczne w drzwiach i oknach, wydajność folii grzewczych będzie bardzo wysoka.

System folii grzewczych nagrzewa się bardzo szybko. W ciągu 2 minut folie grzewcze nagrzewają się do temperatury 60 stopni C. Ciepło jest oddawane od razu, a pomieszczenie zaczyna się nagrzewać po około 10 minutach.

W domu o powierzchni użytkowej do 100 m² montaż folii grzewczych zajmuje naszej ekipie zazwyczaj jeden dzień roboczy. Niezależnie czy folie są montowane na suficie, czy w podłodze.

Ponieważ jesteśmy pewni oferowanego przez nas produktu. Folie grzewcze Red Snake były poddane wielu badaniom i testom, które potwierdziły ich wytrzymałość, odporność i wydajność. Ponadto folie grzewcze są zbudowane z tkaniny z włókien węglowych z domieszką karbonu, który jest niereaktywny, a tym samym nie niszczeje.

Główne zalety to wieloletnie oszczędności. Montując na dachu domu panele fotowoltaiczne zaś w domu folie grzewcze zapewniasz  sobie dostawy prądu z własnej minielektrowni. Najczęściej wiosną i latem instalacja PV produkuje znacznie więcej energii, niż wynosi zapotrzebowanie domowników. Wówczas nadwyżki prądu trafiają do sieci energetycznej. Odbierasz je zimą i zużywasz do zasilania folii grzewczych, natomiast z energetyką rozliczasz się za prąd oddany i pobrany jedynie raz lub dwa razy w roku. Rachunek jest symboliczny.

Drugą zaletą folii grzewczych i instalacji fotowoltaicznej jest samowystarczalność. Nie jesteśmy uzależnieni od cen węgla, drewna, gazu, pelletu czy prądu.