Dofinansowanie dla firm ze Śląska

Realizujemy przedsięwzięcia z Programu „50kW na start”

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 50kWp

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o Programie:

Program „50 kW na start” skierowany jest dla firm znajdujących się na terenie województwa śląskiego. W poprzednich dwóch edycjach wpłynęło 85 wniosków o dofinansowanie. Nabór prowadzony jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Beneficjentem Programu może zostać każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego, niezależnie od formy prawnej działalności. 

Wysokość dofinansowania

Dofinansowaniu podlega zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW. 

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych w tym:

90%- w formie nieumarzalnej pożyczki,

10% w formie dotacji 

 

Warunkiem otrzymania dotacji jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki.

Warunkiem udzielenia pożyczki jest zabezpieczenie jej spłaty. 

Nabór wniosków

Nabór do programu obejmuje 3 tury: 

 

I tura- 15.02-31.03.2022

II tura- 1.04-30.04.2022

III tura- 1.05-31.05.2022

Wniosek złożony przed rozpoczęciem inwestycji

Otrzymanie dofinansowania i rozpoczęcie inwestycji

50kW na start nie może być łączone z innymi dotacjami WFOŚiGW

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat idealnego rozwiązania dla Twojej firmy? Wypełnij krótki formularz i zamów darmową konsultację. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu dwóch dni roboczych.