Dofinansowanie dla firm ze Śląska

Realizujemy przedsięwzięcia z Programu „50kW na start”

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 50kWp

 

 


Fotowoltaika dla firm jest szczególnie atrakcyjnym sposobem na ochronę przed podwyżkami cen zakupu energii elektrycznej. Niemniej ważnym aspektem jest wizerunek firmy. Posiadając instalację fotowoltaiczną klienci postrzegają przedsiębiorstwo jako nowoczesne i ekologiczne. 

Instalacje fotowoltaiczne od Soldom to gwarancja wysokiej jakości, za którą stoi wieloletnie doświadczenie, ale też cenieni producenci technologii fotowoltaicznych. Dostarczamy zaawansowane technologicznie systemy, wspierając przedsiębiorstwa w rozwoju.

Informacje o Programie:

Program „50 kW na start” skierowany jest dla firm znajdujących się na terenie województwa śląskiego. Nabór prowadzony jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Beneficjentem Programu może zostać każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego, niezależnie od formy prawnej działalności. 

Wysokość dofinansowania

Dofinansowaniu podlega zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW. 

Dofinansowanie obejmuje do 100% kosztów kwalifikowanych w tym:

70%- w formie nieumarzalnej pożyczki,

30% w formie dotacji, lub

W przypadku braku pożyczki- dotacja do 15% kosztów kwalifikowanych 

Warunkiem udzielenia pożyczki jest zabezpieczenie jej spłaty. 

Nabór wniosków

Nabór do programu obejmuje 3 tury: 

 

I tura- 23.01-31.03.2023

II tura- 1.04-30.04.2023

III tura- 1.05-31.05.2023

Wniosek złożony przed rozpoczęciem inwestycji

Otrzymanie dofinansowania i rozpoczęcie inwestycji

50kW na start nie może być łączone z innymi dotacjami WFOŚiGW

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat idealnego rozwiązania dla Twojej firmy? Wypełnij krótki formularz i zamów darmową konsultację. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu dwóch dni roboczych.