Energia dla Wsi- dotacje dla rolników 2023

Energia dla Wsi

Energia dla Wsi to nowy program, którego rozpoczęcie przewidziano na 25 stycznia 2023r. Głównym celem programu jest wspieranie terenów wiejskich do inwestowania w Odnawialne Źródła Energii.

Uruchomienie nowego programu jest swojego rodzaju kontynuacją programu Agroenergia, który podobnie przewidywał finansowanie instalacji fotowoltaicznych dla rolników. Budżet wyniesie 1mld zł,a pieniądze pozyskane będą z unijnego Funduszu Modernizacyjnego.

 

Kto może wziąć udział w Programie Energia dla Wsi?

Prócz rolnictwa, wsparciu podlegać będą również istniejące, ale też powstające spółdzielnie energetyczne oraz jej członkowie będący przedsiębiorcami.

Rosnące i niestabilne ceny energii determinują podejmowanie działań w celu obniżania kosztów i inwestowanie w odnawialne źródła energii, gdzie obecnie prym wiedzie fotowoltaika.

 

Jakie wsparcie przewiduje program?

 

Energia dla Wsi przewiduje zakup instalacji fotowoltaicznej o zakresie mocy 50kW-1MW. Pożyczka obejmuje do 100% kosztów kwalifikowanych. W przypadku rozszerzenia instalacji fotowoltaicznej o magazyn energii dofinansowanie wyniesie 20% dla wydatków  poniesionych na magazyn energii, jednak na co warto zwrócić uwagę- procentowy udział kosztów poniesionych na baterie akumulujące energię w całym projekcie może wynieść maksymalnie do 50%. Działania nie mogą być rozpoczęte przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dotacja na magazyn energii jest warunkowana podjęciem inwestycji w celu produkcji własnej energii.

 

Pierwszy nabór potrwa do 15 grudnia 2023r lub wyczerpania puli środków. Wnioski należy składać przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD).