Jak zabezpieczyć pompę ciepła przed zamarznięciem?

Powietrzne pompy ciepła

Do zalet monoblokowych pomp ciepła należy układ zamknięty w jednostce zewnętrznej. Urządzenie jest napełnione czynnikiem chłodniczym na etapie produkcyjnym, co przekłada się na szybszy montaż i minimalizuje koszty związane z uzupełnianiem gazu. Pompa ciepła podobnie jak inne nowoczesne systemy grzewcze w sytuacji braku prądu przestaje pracować. A to przy ujemnych temperaturach stwarza środowisko do zamrożenia instalacji oraz awarii. Z tego powodu instalatorzy stosują metody, które zabezpieczają pompę ciepła na wypadek zamarznięcia.

 

Mechaniczny sposób zabezpieczenia pompy

 

Zamarzająca woda zwiększa swoją objętość, to właśnie z tego powodu może dojść do rozsadzenia elementów układu. Jednym ze sposobów zwiększających bezpieczeństwo pompy ciepła jest zastosowanie zaworów antyzamrożeniowych, które rozpoczynają wykraplać wodę z układu przy temperaturze 3°C. Tego rodzaju zabezpieczenie stosuje się w parze- na wejściu i wyjściu z instalacji. Zawory nie mogą zostać otulone, a ich wysokość od podłoża rekomendowana przez producentów to zwyczajowo 15cm- przymarzająca woda nie może zablokować zaworu. 

 

Innym sposobem zabezpieczenia monoblokowej pompy ciepła jest zastosowanie zasilacza typu UPS lub agregatu prądotwórczego. W przypadku braku energii z sieci dom jest wyposażony we własne zasilanie, które dostarczy energię do pomp obiegowych. Dzięki temu woda będzie krążyć w instalacji i nie dojdzie do zamarznięcia. W tym rozwiązaniu nie chodzi o zapewnienie pracy pompie, a właśnie ochronie przewodów i finalnie urządzenia jakim jest pompa ciepła. 

 

Chemiczny sposób zabezpieczenia pompy

 

Dotąd najpopularniejszym sposobem zabezpieczenia pompy jest wypełnienie układu wodnego płynem o niskiej temperaturze zamarzania, np. glikolem. Zastosowane stężenie płynu powinno być zgodne z wymaganiami producenta. Glikol nie wymaga corocznej wymiany. Jest to rozwiązanie wielosezonowe, gdzie większość producentów zaleca sprawdzenie stanu pH oraz gęstości raz na 5 lat. 

 

O opisanych rozwiązaniach mówi się jako o formach zabezpieczenia, ponieważ by doszło do zagrożenia pompy musi w jednym czasie wystąpić kilka warunków. Z pewnością ryzyko o którym mowa nie powinno wykluczać stosowania monobloków, a już tym bardziej pomp ciepła, które należą do czołówki najtańszych w eksploatacji systemów grzewczych.