Magazyny energii

Zabezpiecz się przed brakiem prądu w domu, firmie i rolnictwie

 

Magazyny energii to urządzenia których zadaniem jest wspomaganie Twojej instalacji fotowoltaicznej. Ich działanie polega na gromadzeniu nadwyżek wyprodukowanego prądu w trakcie dnia by móc korzystać z własnej energii elektrycznej gdy nasza instalacja nie produkuje lub mamy zwiększone zapotrzebowanie. 

Oszczędność

Wykorzystujesz 100% wyprodukowanej energii 

Maksymalizacja autokonsumpcji

Dostosowanie produkowanej energii do trybu życia użytkowników PV

 

Niezależność

Umożliwienie posiadania energii w miejscach, które nie są podpięte do sieci elektrycznej np. na działce

Energia pochodząca z OZE

Uniezależnienie się od produkcji energii pochodzącej z nieekologicznych źródeł

Komfort

Brak przerw w dostawie prądu dzięki zgromadzonym rezerwom w baterii

Sposoby magazynowania energii

Obecnie znane są 3 sposoby na magazynowanie wytworzonej energii elektrycznej:

On-grid– zwany potocznie magazynowaniem energii w sieci. Dotychczas najczęściej spotykany system, który zapewnia stałą dostawę prądu, dzięki podłączeniu do sieci energetycznej. Wyprodukowana nadwyżka zostaje odebrana przez Zakład Energetyczny z możliwością odebrania 80% wysłanej energii w ciągu roku. Zdecydowanie jest to najtańszy system, który nie wymaga zwiększonych nakładów inwestycyjnych. Chociaż on-grid posiada wiele zalet, istotne są jego wady. Przykładem może stać się sytuacja awarii w sieci. Skutkiem jest brak prądu w budynku i wyłączenie falownika.

Off-grid– jest sposobem na całkowite uniezależnienie się od dostawcy energii elektrycznej. Niezużyta energia zostaje przekazana do magazynu energii, by móc z niej korzystać, gdy instalacja fotowoltaiczna przestaje produkować. Instalacje off-grid’ owe najczęściej stosuje się w miejscach, w których przebywa się latem, np.: na kempingach lub w domkach letniskowych. Bezsprzeczną wadą tego systemu jest utrudnienie związane z długoterminowym magazynowania energii.

System magazynowania hybrydowego– niewątpliwie łączy największe zalety systemu on-grid i off-grid. Instalacja podłączona jest do sieci energetycznej, ponadto falownik zostaje rozbudowany o magazyn energii. Nadwyżka energii z początku kierowana jest do baterii i gdy jej możliwości akumulacyjne zostaną wyczerpane, następnie zostaje przekazana do sieci energetycznej. Prosumenci w ten sposób niwelują straty związane z przekazaniem całości nadprodukcji do sieci. W przypadku awarii, magazyn zapewnia energię elektryczną dla obsługiwanych w budynku urządzeń. System hybrydowy jest doskonałym rozwiązaniem dla domów i firm, które obarczone są częstym brakiem prądu. Jednocześnie nie wymaga zakupu magazynów energii o dużej mocy, ze względu na możliwości pobrania wymaganej ilości energii z sieci.

FOTOWOLTAIKA+ MAGAZYN ENERGII= 100% ENERGII ODNAWIALNEJ W TWOIM DOMU