MÓJ PRĄD 4.0- ISTOTNE ZMIANY W PROGRAMIE

fotowoltaika z dofinansowaniem Mój Prąd 4.0

4 edycja programu wzbudzała zainteresowanie na długo przed jej uruchomieniem. Po pierwsze nowością było potwierdzone rozszerzenie, które wprowadziło dotację do urządzeń wspomagających zużycie energii produkowanej przez instalację fotowoltaiczną. O dofinansowaniu magazynów energii mówiono już w 2021r. w kontekście 3 edycji Mój Prąd, w której finalnie dotacji podlegała wyłącznie mikroinstalacja fotowoltaiczna. Po drugie, rozpoczęcie naboru Mój Prąd 4.0 w kwietniu 2022r. przewidziano niedługo po wprowadzeniu nowego systemu rozliczeń prosumentów- net-billingu. 

Jak wyglądały dotychczasowe zasady programu Mój Prąd 4.0?

W tegorocznym programie gospodarstwo domowe mogło uzyskać wyższe dofinansowanie względem poprzedniego. Maksymalne właściciele za zakup instalacji fotowoltaicznej otrzymali 4000zł, lub 5000 przy zakupie rozszerzeń. I tak za zakup magazynu ciepła można otrzymać 5000zł, za magazyn energii 7500zł, a systemy zarządzania HEMS/EMS nie więcej niż 3000zł. 

Jakie zmiany nas czekają?

Pierwszą istotną zmianą jest wydłużenie terminu składania wniosków. Program w założeniu miał trwać do 22.12.2022r. lub wyczerpania środków. Po zmianach NFOŚiGW będzie prowadzić nabór do 31.03.2023r. To zdecydowanie dobra wiadomość dla osób, które po wejściu net-billingu chciały mieć chociaż kilkumiesięczny wgląd do cen sprzedaży energii. 

Najbardziej pozytywną zmianą charakteryzuje się zwiększenie kwoty dofinansowania. Z uwagi na rosnące ceny komponentów instalacji fotowoltaicznych od 15.12.2022r. dofinansowanie wzrośnie o 2000zł. Ministerstwo zdecydowało o większym wsparciu dla magazynów energii. W tym przypadku z dofinansowanie będzie ponad dwukrotnie wyższe. Za zakup magazynu energii istnieje możliwość otrzymania 50% zwrotu kosztów, ale nie więcej niż 16000zł. 

Jak zmieni się wartość maksymalnej dotacji otrzymanej z programu Mój Prąd?

Dotychczas wnioskodawca, który podjął decyzję o zakupie wszystkich urządzeń pomagających w inteligentnym zarządzaniu wyprodukowaną energią mógł liczyć na maksymalny zwrot w wysokości 20500zł. Od połowy grudnia maksymalna suma dofinansowania na jednego beneficjenta to 31000zł. Oznacza to 51 procentowy wzrost wartości dotacji, szczególnie ukierunkowany na zwiększenie zainteresowania magazynami energii. Rozbudowane systemy stanowią obecnie jedynie ok. 5% dotąd złożonych wniosków, a przecież jednym z założeń programu było zwiększanie autokonsumpcji. Z tego powodu Ministerstwo podjęło decyzję o silnym zwiększeniu dofinansowania dla instalacji hybrydowej.

Co w sytuacji, gdy wniosek w 4 edycji został rozliczony?

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie https://mojprad.gov.pl/ beneficjenci, którym wypłacono środki w 4 edycji zostaną poddani ponownej weryfikacji. W przypadku wystąpienia różnicy, wysokość dotacji zostanie skorygowana. Beneficjenci nie muszą składać dodatkowych dokumentów o ponowne przeliczenie dofinansowania.

Wniosek Mój Prąd 4.0 do mikroinstalacji został rozliczony, czy mogę wnioskować o dofinansowanie do magazynu energii?

Aktualnie regulamin programu określa że, gospodarstwu domowemu przysługuje wyłącznie jeden złożony wniosek. Gdy wnioskodawca otrzyma rozliczenie za zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej, nie ma możliwości złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie magazynu energii. 

Dostarczamy rozwiązania fotowoltaiczne m.in w tych miastach: Bielsko- Biała, Skoczów, Ustroń, Żory, Żywiec, Rybnik, Katowice.