Skorzystałeś z dodatku Mój Prąd 4.0+? Zobacz jak uwzględnić dofinansowanie w zeznaniu podatkowym za 2022r.

Instalacja fotowoltaiczna full black

Właściciele domów, którzy podjęli decyzję o montażu fotowoltaiki w 2022r., a jednocześnie są prosumentami rozliczanymi na zasadach net-billing mogli skorzystać z dofinansowania z programu Mój Prąd. Z początku za zakup instalacji fotowoltaicznej przysługiwało dofinansowanie w kwocie maksymalnie 4.000zł. W połowie grudnia program uległ zapowiadanym zmianom i zwiększono dotacje. 

Jeśli Twój wniosek został rozliczony wedle początkowych zasad najprawdopodobniej otrzymałeś już informację o przysługującym wyższym dofinansowaniu.

Mój Prąd jak rozliczyć po zwiększonym dofinansowaniu?

Niektórzy beneficjenci mogą nie wiedzieć jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną po otrzymaniu drugiej transzy dofinansowania. Sytuację skomplikowało otrzymanie części dotacji w 2022r., a druga część zostanie przesłana dopiero, gdy beneficjent złoży aktualizację do wniosku potwierdzając chęć otrzymania dodatku. Prosument otrzyma wiadomość e-mail z instrukcją postępowania w celu przesłania zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania. Jeśli wniosek był wysłany przez pełnomocnika wymagane jest załączenie nowego upoważnienia. Przeliczanie wniosków rozpoczęto 15 lutego 2023r. 

Poza otrzymaniem dofinansowania, właściciele instalacji fotowoltaicznej mogą uwzględnić poniesione wydatki z tytułu ulgi termomodernizacyjnej

W jaki sposób uwzględnić dofinansowanie Mój Prąd w zeznaniu podatkowym za 2022r.?

Odpowiednie rozliczenie za rok 2022 powinno mieć uwzględnioną dotację w kwocie równej tej, którą otrzymano w roku rozliczeniowym. Zatem, jeśli wydatki poniesione na zakup instalacji fotowoltaicznej wyniosły 24 000zł, beneficjent otrzymał 4000zł dofinansowania w 2022 roku. W zeznaniu podatkowym należy uwzględnić kwotę 20.000zł. Dodatek, który beneficjent otrzyma w tym roku, powinien zostać uwzględniony dopiero podczas zeznania za 2023r.