MÓJ PRĄD

Rządowy program „Mój Prąd”, którego celem jest zwiększenie produkcji energii z mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie.

Dofinansowanie obejmuje instalacje PV o mocy 2 – 10 kW, magazyny energii o mocy min. 2kWh, magazyny ciepła oraz systemy zarządzania energią HEMS/EMS.

Beneficjenci programu mogą otrzymać do 20.500zł w formie bezzwrotnej dotacji. 

 

Instalacja nie może być przyłączona przed 1 lutego 2020 r.

Zamów u nas instalację fotowoltaiczną, a załatwimy za Ciebie wszystkie formalności potrzebne do otrzymania dofinansowania!

Ogólnopolski program dofinansowań cieszy się dużą popularnością czego dowodem jest rozpoczęcie 4 edycji 15 kwietnia 2022 roku. 

Ze względu na fakt iż produkcja własnej energii elektrycznej cieszy się pozytywną opinią społeczeństwa, a dostępny system dotacji dodatkowo wspiera skrócenie czasu zwrotu z inwestycji, fotowoltaika stała się niewątpliwie tematem, którym zainteresowały się setki tysięcy obywateli, a sam „Mój Prąd” odniósł wielki sukces czego potwierdzeniem jest zakończenie poprzedniego naboru przed upływem przewidzianego terminu. 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Każda osoba fizyczna, która wytwarza energię elektryczną na potrzeby własne oraz zawarła umowę
dwustronną z dystrybutorem energii, regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii
elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Twoje korzyści:

+ zwrot do 50% z instalacji, maksymalnie 20.500 zł,
+ zwolnienie dotacji z podatku PIT,
+ koszty na zakup instalacji fotowoltaicznej niepokryte dofinansowaniem możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna)

Terminy składania wniosków:

  • Pierwszy nabór od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r.-ZAKOŃCZONY
  • Drugi nabór od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r.-ZAKOŃCZONY
  • Trzeci nabór od 1.07.2021 r. do 06.10.2021 r.- ZAKOŃCZONY
  • Czwarty nabór od 15.04.2022r. do 22.12.2022

Mój Prąd 4.0 tylko dla instalacji przyłączonych po 1.04.2022r?

„Mój Prąd” w 2022r.  wprowadza kilka istotnych zmian. Promowanie nowego systemu rozliczeń nadwyżek energii przekazanej do sieci jest jednym z jego celów. Nie oznacza to, że jedynie instalacje przyłączone po 1.04.2022r. mogą wnioskować o dofinansowanie. Obecni prosumenci, po decyzji przejścia na net-billing również mają możliwość stać się beneficjentami najnowszej odsłony programu rozszerzając swoją mikroinstalację o min. 1 system magazynowania energii, a nawet otrzymać dodatkowy bonus w postaci 2.000zł, mimo otrzymania dotacji we wcześniejszych edycjach. 

Ile wynosi dotacja na mikroinstalację?

Beneficjenci na zakup samej mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 2-10kW, którzy dotąd nie korzystali z programu mogą uzyskać zwrot w postaci 50% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 4000zł. Przy zakupie magazynu ciepła lub magazynu energii kwota dotacji dla instalacji fotowoltaicznej zostaje powiększona o dodatkowy 1.000 zł.

Dotacja na fotowoltaikę "Mój Prąd" a inne źródła dofinansowań

Inwestor korzystający z programu Mój Prąd, dzięki któremu ma możliwość otrzymania do 5000zł zwrotu kosztów może dodatkowo odliczyć pozostałość od podstawy obliczenia podatku z tytułu ulgi termomodernizacyjnej. W rezultacie istnieje możliwość otrzymania zwrotu w wysokości do 32% z nakładów przeznaczonych na inwestycję związaną z fotowoltaiką.

 

Programu „Mój Prąd” nie można łączyć z programem „Czyste Powietrze”, który podobnie oferuje możliwość otrzymania dotacji na zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej. 

"Mój Prąd" już nie tylko na fotowoltaikę?

Najnowsza- 4 edycja programu Mój Prąd przewiduje dofinansowanie dodatkowych urządzeń, których celem jest zwiększenie autokonsumpcji energii wytworzonej z instalacji fotowoltaicznej. Dotacji podlegają systemu akumulujące energię oraz systemu zarządzania energią, w tym:

 

zakup i montaż magazynów ciepła-tj. kocioł elektryczny, zasobniki cwu z grzałką elektryczną, bufory ciepła z zasobnikiem cwu, pompy ciepła powietrze-woda do cwu

zakup i montaż magazynu energii o pojemności co najmniej 2kwh.

zakup i montaż systemów HEMS/EMS, czyli systemów do zarządzania energią w budynku oraz zarządzania energią pozyskaną z instalacji fotowoltaicznej. Uzyskanie dotacji na systemu zarządzania wiąże się z jednoczesnym poniesieniem wydatków na systemy magazynowania.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DLA SYSTEMÓW WSPIERAJĄCYCH AUTOKONSUMPCJĘ

MAGAZYN CIEPŁA
DO 5.000 ZŁ

MAGAZYN ENERGII
DO 7.500 ZŁ

SYSTEM HEMS/EMS
DO 3.000 ZŁ

Chcesz mieć własny prąd ze słońca? Nie czekaj do wyczerpania środków na dofinansowanie. Wypełnij krótki formularz i zamów darmową konsultację. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu dwóch dni roboczych.