Moja Elektrownia Wiatrowa- nowy program NFOŚiGW

elektrownie wiatrowe

NFOŚiGW podał informacje dotyczące opracowania nowego programu wspierającego energetykę prosumencką. „Moja Elektrownia Wiatrowa” ma ruszyć jeszcze w 2024 roku.

Podczas trwającego naboru wniosków w V edycji programu Mój Prąd, wiceprezes NFOŚiGW zapytany, czy w programie możliwe jest rozszerzenie o kolejne koszty kwalifikowane, odpowiedział, że NFOŚiGW pracuje nad przyłączeniem elektrowni wiatrowych do programu Mój Prąd. Najnowsze informacje wskazują, że mimo początkowych założeń, energia wiatrowa doczekała się własnego programu o planowanym budżecie sięgającym 400 mln złotych. 

 

 

Kto będzie mógł skorzystać z dofinansowania?

O dofinansowanie będą mogły starać się osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych. 

 

Jakie działania będą podlegać dofinansowaniu?

Dofinansowaniu ma podlegać zakup i montaż nowej elektrowni wiatrowej o mocy nie większej niż 20kW lub zakup elektrowni wraz z towarzyszącymi magazynami energii, których pojemność wyniesie min. 2kWh. W założeniach programu czytamy, że dofinansowaniu podlega zakup zarówno elektrowni, która zostanie przyłączona do sieci elektroenergetycznej, jak również system off-grid (wyspowy). Instalacja nie może być wyższa niż 30m, a jej łączna moc wraz z przyłączonymi magazynami energii musi być mniejsza niż 50kW. 

Program zakłada dofinansowanie w wysokości 50% lub maksymalnie 30.000 zł na zakup elektrowni wiatrowej, oraz 50% (maksymalnie 17.000zł) na towarzyszący magazyn energii elektrycznej. Dotacja nie może być łączona z innymi źródłami finansowań, wyjątek będzie stanowić ulga termomodernizacyjna.

 

Kiedy rozpocznie się nabór wniosków do programu Moja Elektrownia Wiatrowa?

NFOŚiGW nie podał daty uruchomienia naboru programu. Projekt ma zostać przekazany do rozpatrzenia przez Komisję Europejską oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Kwalifikowalność kosztów datuje się na 30.06.2023r.- 31.12.2028r., przy czym na dzień złożenia wniosku inwestycja musi być zakończona. Moja Elektrownia Wiatrowa będzie pierwszym programem wspierającym inwestowanie w ten rodzaj energii pochodzącej z OZE wśród gospodarstw domowych. 


Dowiedz się więcej o programach, które dofinansowują zakup OZE:  Kliknij by przejść do zakładki „Dofinansowanie„.
 

Chcesz wytwarzać własny prąd? Wypełnij krótki formularz i zamów darmową konsultację. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu dwóch dni roboczych.