Program Moje Ciepło

 

Dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła do ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej

Beneficjenci programu otrzymają do 45% zwrotu poniesionych wydatków

 

Program „Moje Ciepło” działa od 29.04.2022 i potrwa do 31.12.2026r. lub wyczerpania środków

Zamów u nas pompę ciepła, a załatwimy za Ciebie wszystkie formalności potrzebne do otrzymania dofinansowania!

29.04.2022r. NFOŚiGW rozpoczął nabór wniosków na dofinansowanie ogrzewania pompą ciepła domów jednorodzinnych z programu „Moje Ciepło”. 

Budżet programu: 600 mln zł.

INFORMACJE O POGRAMIE MOJE CIEPŁO:

Program wspiera rozwój ogrzewnictwa indywidualnegmo i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Ponieważ wsparcie obejmuje zakup i montaż pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych przyczyni się to do ograniczenia niskiej emisji, a ponadto zwrośnie udział OZE w finalnym zużyciu energii. Całość w sumie przełoży się na rozpowszechnienie popularności ekologicznych rozwiązań wśród gospodarstw domowych. 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA?

  • Właściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego o podwyższonym standardzie energetycznym wskazany w pozwoleniu na budowę.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% lub 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21.000 zł na jedną inwestycję. Wysokość dotacji uzależniona jest od rodzaju zainstalowanego źródła ciepła oraz posiadania karty dużej rodziny. 

NOWY BUDYNEK

W rozumieniu programu nowy budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek, w którym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie:

– nie zostało złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy lub zgłoszenie o pozwoleniu na użytkowanie, 

– zawiadomienie zostało złożone nie wcześniej niż 01.01.2021 r. 

NABÓR WNIOSKÓW

Datą rozpoczęcia kwalifikowalności kosztów jest 01.01.2021 r., a sam program potrwa do 31.12.2026 r. W okresie kwalifikowalności  kosztów wymagane jest rozpoczęcie i zakończenie inwestycji zakupu i montażu pompy ciepła. 

Moje Ciepło a inne źródła dofinansowań

Program „Moje Ciepło” w pierwszej myśli przypomina program „Czyste Powietrze„. Przede wszystkim różnicą jest rodzaj budynku, którego dotyczy dofinansowanie. W Czystym Powietrzu dotacji podlegają starsze budynki, których źródłem ogrzewania są nieefektywne kotły. Różni się również kwota dotacji. Nowe budownictwo nie wymaga dostarczenia dużej mocy, ze względu na niskie zapotrzebowanie energetyczne. W efekcie przekłada się to na niższe koszty zakupu całej instalacji. 

Jeśli jednak właściciel nowego domu chce zbudować własną mikroelektrownię słoneczną z pomocą przychodzi program Mój Prąd. Jeśli z obu programów nie zostanie przyznana dotacja na to samo przedsięwzięcie to nie ma przeszkód do skorzystania z obu programów. 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat idealnego rozwiązania dla Twojego domu? Wypełnij krótki formularz i zamów darmową konsultację. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu dwóch dni roboczych.