Program Moje Ciepło

 

Dofinansowanie obejmuje zakup i montaż pompy ciepła do ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej

Beneficjenci programu mogą otrzymać do 45% zwrotu poniesionych wydatków

 

Program został uruchomiony 29.04.2022 i potrwa do 31.12.2026r. lub wyczerpania środków

Zamów u nas pompę ciepła, a załatwimy za Ciebie wszystkie formalności potrzebne do otrzymania dofinansowania!

W odpowiedzi na potrzeby indywidualnych inwestorów, 29.04.2022r. NFOŚiGW rozpoczął nabór wniosków na dofinansowanie ogrzewania pompą ciepła domów jednorodzinnych z programu „Moje Ciepło”. 

Budżet programu: 600 mln zł.

INFORMACJE O POGRAMIE:

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne, a ponadto do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA?

  • Będący osobą fizyczną oraz wskazany w pozwoleniu na budowę właściciel/ współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego o podwyższonym standardzie energetycznym. 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% lub 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21.000 zł na jedną inwestycję. Wysokość dotacji uzależniona jest od rodzaju zainstalowanego źródła ciepła oraz posiadania karty dużej rodziny. 

NOWY BUDYNEK

Nowym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wedle programu „Moje Ciepło” jest budynek, w którym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie:

– nie zostało złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy lub zgłoszenie o pozwoleniu na użytkowanie, 

– zawiadomienie zostało złożone nie wcześniej niż 01.01.2021 r. 

NABÓR WNIOSKÓW

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Datą rozpoczęcia kwalifikowalności kosztów jest 01.01.2021 r., a sam program potrwa do 31.12.2026 r. W okresie kwalifikowalności  kosztów wymagane jest rozpoczęcie i zakończenie inwestycji zakupu i montażu pompy ciepła. 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat idealnego rozwiązania dla Twojego domu? Wypełnij krótki formularz i zamów darmową konsultację. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu dwóch dni roboczych.