Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej- część I

rozbudowa fotowoltaika

W Polsce mamy ponad 1,2mln prosumentów. Dobrane na kilka lat wstecz instalacje, chociaż świetnie sprawowały się w pierwszych latach to niekoniecznie pokrywają obecne zapotrzebowanie na energię. Może być to spowodowane zmianą sposobu ogrzewania budynku, zamontowaniem klimatyzacji lub zakupem energochłonnych urządzeń dla domu. Chociaż instalacja produkuje taką samą ilość energii co wcześniej, to zaczyna jej brakować w rocznym rozliczeniu i na nowo pojawiają się rachunki do uregulowania. Pierwszą myślą prosumentów jest zwiększenie mocy posiadanej instalacji, ale jak się do tego zabrać? 

Od czego zacząć przygotowania do rozbudowy instalacji?

W pierwszej kolejności sprawdź moc przyłączeniową w budynku. Sumaryczna moc paneli fotowoltaicznych nie może być większa niż zapisana w umowie z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej moc przyłączeniowa. Jeśli tej nie wystarczy, w pierwszej kolejności należy zasięgnąć porady elektryka w temacie instalacji wewnętrznej oraz złożyć odpowiednie dokumenty u Operatora o zwiększenie mocy. 

Ważnym aspektem jest dostępna powierzchnia pod zabudowę. Jeśli panele zabudowano na dachu lub wąskiej działce zmierz dostępne miejsce. Pamiętaj o tym, że jeśli instalacja powstała na kilka lat wstecz to najprawdopodobniej nie można już dokupić tych samych modułów, a wymiary obecnych będą inne niż te które obecnie są przyłączone do instalacji domowej. 

 Zapoznaj się z kartami technicznymi producenta

Sprawdź obecną moc paneli i falownika. Pozwoli to na zapoznanie się z możliwościami rozbudowy, jeśli ta dotyczyć ma dołożenia kilku sztuk paneli do obecnej instalacji. Zachowaj te informacje dla instalatora, ponieważ rozbudowa fotowoltaiki wiąże się z ponownym zgłoszeniem do Operatora Sieci, które musi nastąpić w ciągu 14 dni od montażu nowych komponentów. Zgłoszenie dotyczy zarówno znajomości obecnych, jak i nowych elementów. 

Upewnij się, że aktualny falownik posiada certyfikat Nc RfG. Nowa instalacja musi być dostosowana do obecnych warunków przyłączenia, jeśli dotychczasowy falownik nie posiada certyfikatu, trzeba się liczyć z poniesieniem dodatkowych kosztów na jego wymianę. 

Jeśli sumaryczna moc paneli w instalacji wyniesie powyżej 6,5kWp trzeba dostosować instalację do wymagań zabezpieczeń przeciwpożarowych. Niezależnie czy rozbudowa dotyczy dołożenia kilku sztuk paneli do obecnej instalacji czy zakupieniem całego nowego zestawu. 

Rozbudowa fotowoltaiki a system rozliczeń 

Prosumenci dzielą się na tych rozliczanych w systemie net-billing i tych którzy rozliczają się ilościowo w systemie net-metering. 

System net-metering rozliczany jest w stosunku 1: 0.8 (do 10kWp) lub 1: 0.7 (10-50kWp). Jeśli Twoje plany rozbudowy mieszczą się w mocy do 10kWp to rozliczenie pozostanie bez zmian, natomiast jeśli moc przekroczy 10kWp to będzie się to wiązać z większą dysproporcją pomiędzy energią wysłaną, a tą odebraną z sieci w ramach darmowego rozliczenia. Co istotne, rozbudowa instalacji nie zmienia systemu opustów na net-billing.

W systemie net-billing nie ma ograniczeń co do mocy, o ile mowa w dalszym ciągu o pojęciu mikroinstalacji. Czyli sumaryczna moc nie może przekroczyć 50kWp. 

Czy można otrzymać dofinansowanie na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej? 

 Programy aktualnie nie dofinansowują rozbudowy instalacji fotowoltaicznych. Przy czym o ile korzystało się z dotacji należy ponownie zapoznać się z warunkami stawianymi przez program. Najpopularniejsze programy w Polsce wspierające zakup mikoinstalacji informują, że w instalacji nie można dokonywać zmian- dotyczy to elementów na które otrzymano dofinansowanie. Te części muszą zostać w przyłączonym systemie, ale możliwe jest dodawanie nowych komponentów do instalacji. Z uwagi na wiele edycji i różnorodne programy, należy upewnić się jakie warunki stawiał program, z którego korzystano.