Ulga termomodermodernizacyjna

Jesteś właścicielem bądź współwłaścicielem budynku jednorodzinnego?

Zmodernizuj swój dom i odlicz do 53.000zł z realizowanych przedsięwzięć

Połącz Program Czyste Powietrze z ulgą termomodernizacyjną i zyskuj więcej

 

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu wydatków poniesionych na działania związane z termomodernizacją istniejącego budynku jednorodzinnego od podstawy obliczenia podatku. Z ulgi może skorzystać właściciel bądź współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który jednocześnie jest podatnikiem podatku PIT. Daje ona bowiem możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o część poniesionych nakładów inwestycyjnych z tytułu kosztów poniesionych na termomodernizację

Jakie działania kwalifikują się do otrzymania ulgi?

By skorzystać z ulgi należy podjąć działania związane z ulepszeniem stanu budynku na rzecz działań związanych ze zmniejszeniem zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, a także zmniejszenie strat energii pierwotnej.

Do otrzymania ulgi kwalifikują się m.in zadania związane z:

-wymianą źródeł ciepła, 

-dociepleniem budynku, 

-wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, 

-pozyskiwaniem energii z OZE w tym zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych

KORZYSTAJĄC Z NASZYCH USŁUG MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z ULGI TERMOMODERNIZACYJNEJ