Ulga termomodernizacyjna

Jesteś właścicielem bądź współwłaścicielem budynku jednorodzinnego?

Zmodernizuj swój dom i odlicz do 53.000zł z realizowanych przedsięwzięć

Ulga termomodernizacyjna łączy się z Programem Czyste Powietrze. Zyskuj podwójnie!

 

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu wydatków poniesionych na działania związane z termomodernizacją istniejącego budynku jednorodzinnego od podstawy obliczenia podatku. Z ulgi może skorzystać właściciel bądź współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który jednocześnie jest rozliczany wedle skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Daje ona bowiem możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o część poniesionych nakładów inwestycyjnych z tytułu kosztów poniesionych na termomodernizację.

Jakie działania kwalifikują się do otrzymania ulgi?

By skorzystać z ulgi należy podjąć działania związane z ulepszeniem stanu budynku na rzecz działań związanych ze zmniejszeniem zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, a także zmniejszenie strat energii pierwotnej.

Do otrzymania ulgi kwalifikują się na przykład zadania związane z:

-wymianą źródeł ciepła np. wymiana kotła węglowego na pompę ciepła,

-dociepleniem budynku, 

-wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, 

-pozyskiwaniem energii z OZE w tym zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych.

Ulga termomodernizacyjna, a dofinansowanie

Właściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego może ostatecznie skorzystać z obu rozwiązań. Program Mój Prąd łączy się z ulgą, jednak co ważne dotyczy jedynie zakupu mikroinstalacji fotowoltaicznej. Zakup magazynu energii oraz systemów zarządzania póki co nie podlega uldze. Podobnie sytuacja wygląda przy dofinansowaniu Czyste Powietrze. Biorąc pod uwagę, że odliczenie dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika, od kwoty poniesionych kosztów trzeba odliczyć wysokość przyznanej dotacji. 

 

Ulga dotyczy jedynie budynków oddanych do użytku.

KORZYSTAJĄC Z NASZYCH USŁUG MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z ULGI TERMOMODERNIZACYJNEJ